oo_310x231.jpg

Ochrana ovzdušia 2018

MM Team s.r.o. sa ako exkluzívny partner podieľa na organizovaní konferencie o ochrane ovzdušia, ktorá sa uskutoční 28.-30. novembra 2018 vo Vysokých Tatrách na Štrbskom Plese.

Témy konferencie:

1. Národný program znižovania emisií podľa smernice (EÚ) č. 2016/2284

2. Priemyselné emisie

3. BAT technológie v praxi

4. Emisie z dopravy

5. Stanovenie, meranie a znižovanie emisií PM10 a PM2,5

6. Monitorovanie emisií a kvality ovzdušia

7. Modelovanie kvality ovzdušia

8. Vplyv kvality ovzdušia na zdravie obyvateľstva

9. Zmena klímy

10. Prípadové šúdie na zlepšenie životného prostredia

 

Viac informácií nájdete na: http://www.kongres-studio.sk