Ochrana ovzdušia 2020

MM Team s.r.o. sa podieľa na organizovaní konferencie o ochrane ovzdušia, ktorá sa uskutoční 25.-27. novembra 2020 vo Vysokých Tatrách na Štrbskom Plese.

Témy konferencie:

1. Nové stratégie v ochrane ovzdušia

2. Aktuálne otázky právnej úpravy ochrany ovzdušia

3. Zmena klímy - zelený reštart ekonomiky  výzvy a sklamania

4. Priemyselné emisie

5. Monitorovanie emisií a kvality ovzdušia

6. Spaľovanie odpadu

7. Kvalita ovzdušia

8. Prípadové štúdie na zlepšenie kvality ovzdušia 

9. Súvislosti pandémie, kvality ovzdušia a zdravia - skúsenosti z rôznach krajín sveta

 

 

Viac informácií nájdete na: http://www.kongres-studio.sk