OO_2019_1_310x231.jpg

Ochrana ovzdušia 2019

MM Team s.r.o. sa ako exkluzívny partner podieľa na organizovaní konferencie o ochrane ovzdušia, ktorá sa uskutoční 11.-13. novembra 2019 vo Vysokých Tatrách na Štrbskom Plese.

Témy konferencie:

1. Aktuálne otázky právnej úpravy ochrany ovzdušia

2. Národné záväzky znižovania emisií

3. Stratégia zlepšenia kvality ovzdušia

4. Zmena klímy

5. Znižovanie emisií z priemyslu

6. Monitorovanie emisií a kvality ovzdušia

7. Smogové situácie a ako ich znižovať

8. Spaľovanie odpadu

9. Kvalita ovzdušia a zdravie obyvateľstva 

10. Prípadové šúdie na zlepšenie životného prostredia

 

Viac informácií nájdete na: http://www.kongres-studio.sk