Ochrana ovzdušia 2021

MM Team s.r.o. sa podieľa na organizovaní konferencie o ochrane ovzdušia, ktorá sa uskutoční 24.-26. novembra 2021 vo Vysokých Tatrách na Štrbskom Plese.

Témy konferencie:

1.  Nová právna úprava ochrany ovzdušia, ciele v zlepšovaní ochrany ovzdušia na medzinárodnej a národnej úrovni

2.  Súčasná a pripravovaná legislatívna stratégia boja so zmenou klímy – mitigačné a adaptačné opatrenia

3.  Zmena klímy, uhlíková stopa, uhlíková neutralita, obchodovanie s emisnými kvótami

4.  Priemyselné emisie, nové trendy a technológie znížovania emisií

5. Domáce a lokálne kúreniská, ich podiel na znečistení ovzdušia, opatrenia

6.  Meranie emisií a monitorovanie kvality ovzdušia

7.  Riadenie kvality ovzdušia, nové prípadové štúdie

8.  Automobilová, železničná a letecká doprava, ich podiel a stratégie na ochranu kvality ovzdušia

9.  Znečistené ovzdušie a jeho podiel na zdraví obyvateľstva

10.  Ako ovplyvnila pandémia COVID–19 kvalitu ovzdušia?

 

Viac informácií nájdete na: http://www.kongres-studio.sk