Kontrola účinností

systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár

Pre našich zákazníkov vykonávame autorizovanú (oprávnenú) kontrolu prevádzkovej účinnosti systému II. stupňa repuperácie benzínových pár na čerpacích staniciach, ktorá je požadovaná vyhláškou 195/2016 Z.z.

Merania vykonávame podľa normy STN EN 16321-2 (Rekuperácia benzínových pár pri čerpaní pohonných látok do motorových vozidiel na čerpacích staniciach časť 2: Skúšobné metódy na overovanie systémov rekuperácie benzínových pár na čerpacích staniciach).

Pri meraniach využívame nasledujúce metódy:

  1. Suchá skúšobná metóda (meranie so simulovaných prietokom benzínu)
  2. Mokrá skúšobná metóda A (meranie s reálnym prietokom benzínu)
  3. Mokrá skúšobná metóda B (meranie s reálnym prietokom benzínu)

Služby v tejto oblasti

  • Kontrola prevádzkovej účinnosti systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár
  • Poradenská a konzultačná činnosť