Osvedčenie

Oprávnenia

MM Team s.r.o. je členom:

  • ASPEK (Asociácia priemyselnej ekológie)
  • sekcie OSMEI (Odborná skupina merania emisií a imisií)  
  • Asociácie súkromných laboratórií
Akreditacia SNAS-2_160x177.png

Osvedčenie o Akreditácií

Autorizacia SNAS_160x177.png

Osvedčenie o plnení autorizačných/notifikačných požiadaviek

Osvedcenie na PP-1_160x177.png

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na zisťovanie faktorov prostredia na účely posudzovania ich vplyvu na ľudí

KontrolaKotlov-1_160x177.png

Osvedčenie o kontrole kotlovIng. Peter Marko

Ing. Jitka Miličková

Svetozár Motaj

Ing. Martin Motaj

Ing. Martin Motaj ml.

Ing. Martin Štěpánek