Medzinárodná konferencia Ochrany ovzdušia 2023

Dovoľujeme si Vás v mene organizátorov aj tento rok pozvať na tradičnú medzinárodnú konferenciu OCHRANA OVZDUŠIA 2023, ktorej sa každoročne zúčastňuje už vyše 200 zástupcov z firiem, štátnej a verejnej správy, univerzít ako aj expertov, prevažne zo Slovenska ale aj z Českej republiky, aby si navzájom vy- menili skúsenosti a prediskutovali aktuálne problémy. Termín konferencie: 27.-29.11.2023

 
Konferencia sa uskutoční v hoteli Patria vo Vysokých Tatrách v termíne od 27.-29.11.2023
 
Viac informácií ohľadom prihlásenia na konferenciu nájdete na: https://www.kongres-studio.sk