Medzinárodná konferencia Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva

Konferenciu SSCHE 2023 organizuje SSCHI - Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva za asistencie Ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva STU v dňoch 15. - 18. mája 2023. Cieľom slovenskej priemyselnej sekcie konferencie je vytvoriť platformu na transfer vedomostí medzi tromi základnými piliermi technologického pokroku: priemyselné podniky, akadémia a legislatíva

 
Konferencia sa uskutoční v hoteli SOREA Hutník v
Tatranských Matliaroch vo Vysokých Tatrách
 
Registrácia je možná online od 12. decembra 2022:
https://sscheconference.sk/
 
Pre ďalšie informácie navštívte konferenčný web alebo kontaktujte organizátorov: sschi@sschi.sk, príp. telefonicky na: +421 259 325 250