Ochrana zdravia

Neakreditované meranie chemických faktorov

Prostredie, v ktorom vaši zamestanci vykonávajú pracovnú činnosť, by malo byť v prvom rade zdravotne nezávadné a taktiež by malo spĺňať stanovené normy.

Spoločnosť MM Team s.r.o. sa zaoberá neakreditovaným meraním a zisťovaním kvalitatívnych a kvantitatívnych chemických faktorov v pracovnom prostredí.

Taktiež pre našich klientov zabezpečujeme poradenstvo v oblasti ochrany zdravia.

Služby v tejto oblasti

  • Neakreditované meranie chemických faktorov v pracovnom prostredí
  • Poradenstvo v oblasti ochrany zdravia, technické merania, výbušnosť
  • Poradenská a konzultačná činnosť v rámci merania chemických faktorov