Informačný systém o oprávnených osobách

Ako jedna z mála meracích skupín sme zapísaný v informačnom systéme o oprávnených osobách.

 

Viac informácií nájdete na:

http://isoo.sazp.sk