Kontrola kotlov

Zníženie nákladov prostredníctvom pravidelných revízií kotlov.

Vďaka pravidelnej a poctivej kontrole kotlov zabezpečíte nielene úsporu energie, ale v prvom rade znížite náklady spojené s vykurovaním.Túto skutočnosť ocení naozaj každý.

Naša spoločnosť MM Team s.r.o. vám poradí a navrhne optimálne riešenie na zlepšenie energetického hospodárenia kotlov a vykurovacích systémov.

Služby v tejto oblasti

  • Overenie nastavenia, prevádzky, údržby, kontrola kotlov a vykurovacích sústav
  • Hodnotenie energetickej učinnosti
  • Návrhy na zlepšenie energetickej hospodárnosti kotlov a vykurovacích systémov
  • Poradenská a konzultačná činnosť

Osvedčenie

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vydala spoločnosti MM Team s.r.o. Osvedčenie č. 17/2007-0013 zo dňa 1.7.2009 na kontrolu kotlov a vykurovacích sústav podľa § 7 ods. 2 zákona č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a zmene a doplnení niektorých zákonov.